Praktische informatie

Belanrijke informatie voor mijn werk als GZ-psycholoog;

Visie:
Ik heb geen contracten met verzekeraars. Ik heb daar bewust voor gekozen omdat deze contracten mijn vrijheid van werken kunnen beïnvloeden. 

Belangrijk voor u:

Werkwijze: 

Na uw aanmelding via deze site neem ik op korte termijn contact met u op. Ik zal dan met u over uw reden van aanmelding en direct een aantal praktische zaken doorspreken. Dit kan eventueel ook online. Indien het ons beider inschatting is dat ik iets voor u kan betekenen, maak ik graag een eerste afspraak met u.

In deze eerste afspraak staat het verder verzamelen van informatie over u en uw hulpvraag centraal. Ik zal in dit gesprek meer vertellen over mijn werkwijze en na dit gesprek zal ik een (voorlopig) behandelplan voor u schrijven. Hierin beschrijf ik mijn ideeën  over de behandeling en formuleer ik een aantal behandeldoelen (die ik samen met u heb geïnventariseerd). Op dit voorstel kunt u natuurlijk reageren en we bespreken of onze ideeën aangaande de behandeling overeen komen. Als dat zo is, bespreek ik met u het verdere traject.

Vergoeding:

Een individuele behandeling wordt vaak (grotendeels) vergoed door uw verzekering. Uw verzekeraar weet op welke vergoeding u recht heeft en u kunt dat dan ook best daar navragen. Het is belangrijk om dit op voorhand goed uit te zoeken om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen. Een restitutie-polis biedt vaak een volledige vergoeding en ook is het handig na te vragen hoe uw verzekering omgaat met behandelaars zonder contracten. 
Een verwijzing van de huisarts is hiervoor noodzakelijk en deze kunt u daar opvragen. Voor een traject via de zorgverzekeraar reken ik de reguliere NZA-tarieven. 

Na afsluiting van de behandeling stuur ik u de factuur. U dient deze dan rechtstreeks aan mij te voldoen. De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Indien u de behandeling niet wil laten vergoeden door uw verzekering, stuur ik u per sessie een factuur. (zie hieronder voor de tarieven).

Relatietherapie en/of systeemtherapie wordt zelden vergoed door uw verzekeraar en u dient deze zelf te betalen (zie hieronder voor de tarieven). 

Tarieven;

Wilt u geen gebruik maken van een eventuele vergoeding en de behandeling zelf wilt betalen, dan hanteer ik de volgende tarieven:

Voor Individuele behandeling of coaching reken ik E100 per 60 minuten. 
Mijn tarief voor relatie- en systeemgesprekken is 175E per 90 minuten. 

Voor afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, breng ik 25E per keer in rekening. 

Overige  diensten:

Supervisie:

Voor individuele supervisies reken ik 110E per sessie. Voor groepssupervisie hanteer ik een tarief van 180E per sessie (Dit tarief is deels afhankelijk van aantal deelnemers). Ik geef supervisies  in Haarlem,  Amsterdam of online. Ik kom graag met u in contact hierover zodat we hier afspraken over kunnen maken.

Docent:
Voor het verzorgen van lesdagen maak ik voor u graag een offerte op maat.