Over mij

Sinds enkele jaren werk ik als ZZP-er en ben deze werkzaamheden aan het uitbreiden. Hieronder beschrijf ik graag mijn professionele ontwikkeling. 

In 1997 ben ik afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Al voor mijn afstuderen werkte ik bij het ABJ (Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg) en behandelde daar mannen en jongeren die in aanraking waren gekomen met Justitie (of dreigden daarmee in aanraking te komen). Ik combineerde dit gedurende enkele jaren met mijn werk bij FORA (forensische diagnostiek). In deze periode heb ik tevens kortdurend in de reguliere GGZ gewerkt bij een JeugdRIAGG en voor het Mobiel Crisis Team te Amsterdam. Op deze laatste werkplek was het onze taak om direct hulp en opvang te bieden aan kinderen die in een psycho-sociale crisis waren terechtgekomen.

In 2001 ben ik volledig overgestapt naar de Waag Amsterdam. Hier werk ik nu ruim 20 jaar met veel plezier met jongeren en volwassenen en hun families en systemen die (potentieel) strafbaar gedrag hebben vertoond. Voor meer informatie zie www.dewaagnederland.nl

Sinds 2007 ben ik geregistreerd als cognitief gedragstherapeut VGCt. Ik werk graag met deze therapeutische stroming waarin gedachten, gevoelens en gedragingen centraal staan en waarbij de persoonlijke leergeschiedenis van clienten een belangrijke rol speelt. Sinds 2017 ben ik erkend als leertherapeut, supervisor en docent VGCt. Voor meer informatie zie www.vgct.nl

In 2009 ben ik bij het Lorentzhuis te Haarlem gestart met de opleiding tot Relatie- en systeemtherapeut. Binnen deze opleiding staat het werken met gezinnen en families centraal. Ik heb hier geleerd hoe belangrijk het is om breder te kijken dan de klacht en dat behalve de problemen ook de hulp en oplossingen vaak in de systemen zelf zitten. Na afronding van de opleiding heb ik de opleiding tot supervisor NVRG gevolgd. Voor meer informatie zie www.nvrg.nl

In 2017 ben ik met 3 ervaren en leuke collega's gestart als maat bij Psychologenpraktijk Haarlemmerhout. De vrijheid van het zelfstandig werken heeft me erg aangesproken en na 3 jaar ben ik daar, met medeneming van de positieve ervaringen in de BasisGGZ en de relatietherapie, vertrokken naar mijn eigen stek.

Sinds april 2021 werk ik in mijn eigen praktijk en ben ik mezelf aan het uitdagen door naast het behandelen mezelf ook aan te bieden als provocatief coach, docent en supervisor. 

Zoals eerder genoemd geef ik met veel plezier les bij de RINO te Utrecht. Ik verzorg daar meerdere cursussen. Bij de Academie voor Kindertandheelkunde verzorg ik samen met een acteur de training "Omgaan met moeilijke mensen". Verder ben ik gastdocent aan de Hogeschool Windesheim te Almere en ga ik op korte termijn starten als docent bij het CTTO (Centrum voor Transculturele Trainingen en Onderwijs).


Kwaliteitsstatuut; aanwezig op de Praktijk
AGB-code: 94014300
KvK: 69308632
BIG: 19060922425
NVRG: 13286
VGCt: 5938

Ik woon met mijn gezin in Haarlem en naast mijn werk sport ik graag en probeer ik veel te lezen.