Partnerrelatie- en gezinstherapie

Binnen de relatie- en systeemtherapie staat het uitzoeken van disfunctionele patronen binnen de relaties centraal. Deze patronen hebben vaak hun oorsprong in de individuele voorgeschiedenis. Deze patronen gaan herkennen en daarna doorbreken vormt een belangrijk onderdeel binnen de relatie- en systeemtherapie. 

EFT is daarbij een belangrijke behandelvorm en ik heb daarvan de basistraining gevolgd. 

In de relatiegesprekken hanteer ik de overtuiging dat hetgeen er in de gesprekskamer gebeurt een weergave is van de problemen tussen partners thuis. Mijn werkwijze bestaat eruit deze patronen direct te benoemen en samen te onderzoeken.  Omdat de problemen niet in de personen zit maar vooral in de relatie, zitten op oplossingen (in mijn overtuiging) ook in de relatie. Het onderzoeken van krachten en positiviteit is hierbij dan ook van groot belang. Centraal staat ook het herstellen van de verbinding met daarin de kernwoorden; Bereidheid, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid.  

Forensische problematiek

Bent u op enige wijze in contact gekomen met forensische problematiek en zoekt u gerichte hulp hiervoor? Ik heb ruime ervaring opgebouwd in het werken met mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond maar ook met hun gezinnen of families. 

Individuele therapie

Individuele therapie richt zich in de BGGZ vaak op enkelvoudige problematiek zoals angstklachten, paniekstoornissen of problemen rondom somberheid. De cognitieve gedragstherapie past hier uitstekend. 

Individuele EFT is ook mogelijk, evenals het Lichaamsgericht werken bij trauma

Partnerrelatie- en gezinstherapie

Bij een relatie-, gezinst- of ssyteemherapie zijn partners en/of gezinsleden samen in therapie. Mijn werkwijze kenmerkt door een eclectische aanpak; ik gebruik diverse tehnieken waarbij ik zoveel mogelijk direct bespreek wat er op relationeel gebied in de kamer gebeurt tussen de gezinsleden, de partners en/of tussen client en therapeut gebeurt.