Partnerrelatie- en gezinstherapie

Binnen de relatie- en gezinstherapie staat het uitzoeken van disfunctionele patronen binnen de relaties centraal. Deze patronen hebben vaak hun oorsprong in de individuele voorgeschiedenis. Deze patronen gaan herkennen en daarna doorbreken vormt een belangrijk onderdeel binnen de relatie- en systeemtherapie. 

EFT (Emotionally Focused Therapy) is daarbij een belangrijke behandelvorm en ik heb daarvan de basistraining gevolgd. 

In de relatiegesprekken hanteer ik de overtuiging dat hetgeen er in de gesprekskamer gebeurt een weergave is van de problemen tussen partners thuis. Mijn werkwijze bestaat eruit deze patronen direct te benoemen en samen te onderzoeken. Omdat de problemen niet in de personen zelf zitten maar vooral in de relatie, zitten de oplossingen (in mijn overtuiging) ook in de relatie. Het onderzoeken van krachten en positiviteit is hierbij van groot belang. Centraal daarbij staat het herstellen van de emotionele verbinding met daarin de kernwoorden Bereidheid, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid.

Forensische problematiek

Bent u op enige wijze in contact gekomen met forensische problematiek en zoekt u gerichte hulp hiervoor? Ik heb ruime ervaring opgebouwd in het werken met mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond maar ook met hun gezinnen of families. 

Individuele therapie

Individuele therapie richt zich in de BasisGGZ vaak op enkelvoudige problematiek zoals angstklachten, paniekstoornissen of problemen rondom somberheid. De cognitieve gedragstherapie is hiervoor een zeer geschikte vorm van behandeling. 

Individuele EFT (Emotionally Focused Therapy) is ook mogelijk, evenals het Lichaamsgericht werken bij trauma

Partnerrelatie- en gezinstherapie

Bij een relatie-, gezins- of syteemtherapie zijn partners en/of gezinsleden samen in therapie. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een eclectische aanpak. Ik gebruik de relevante technieken waarbij ik zoveel mogelijk direct bespreek wat er op interactioneel gebied in de kamer gebeurt tussen de gezinsleden, de partners en/of tussen client en therapeut.