Individuele therapie

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest gebruikte therapievormen. In deze behandelvorm staat de interactie tussen gedachten, gevoelens en gedragingen centraal. Ter illustratie; Negatieve gedachten leiden dikwijls tot een negatieve stemming en daarbij tot negatief gekleurd gedrag. Binnen deze stroming is er een centrale rol voor de gedragstherapie waarbij het disfunctionele gedrag centraal staat en voor de cognitieve therapie waarbij het onderzoeken en uitdagen van gedachten een centrale rol heeft. 

In deze vorm van therapie onderzoek ik met u aan de hand van bovenstaande uw problemen en klachten en de factoren die deze in stand houden. 

De cognitieve gedragstherapie is met name rondom angstklachten, depressieve klachten en sociale problemen de meest ge├»ndiceerde behandelvorm. 


Voor meer info, gaat u naar www.vgct.nl

Partnerrelatie- en gezinstherapie

Bij een relatie-, gezins- of syteemtherapie zijn partners en/of gezinsleden samen in therapie. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een eclectische aanpak. Ik gebruik de relevante technieken waarbij ik zoveel mogelijk direct bespreek wat er op interactioneel gebied in de kamer gebeurt tussen de gezinsleden, de partners en/of tussen client en therapeut.

Forensische problematiek

Bent u op enige wijze in contact gekomen met forensische problematiek en zoekt u gerichte hulp hiervoor? Ik heb ruime ervaring opgebouwd in het werken met mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond maar ook met hun gezinnen of families.