Forensische problematiek

Bent u bekend met agressieve gedragingen of gevoelens of heeft u moeite met uw seksuele gevoelens of gedragingen? Dreigt u hierdoor in aanraking te komen met Justitie? Of bent u met Justitie in aanraking geweest en wilt u dit niet meer? Is iemand uit uw familie of netwerk in aanraking gekomen met forensische problematiek (potentieel strafbaar gedrag) en zoekt u daarbij hulp? Of heeft u huiselijk geweld meegemaakt als dader of slachtoffer?

Door mijn jarenlange ervaringen in de forensische werkveld kan ik u vaak verder helpen. Is het niet direct met een behandeling in mijn praktijk, dan mogelijk wel met advies over de vervolgstappen die u kunt zetten.

Als u hier vragen over heeft, neemt u dan contact op.

Individuele therapie

Individuele therapie richt zich in de BasisGGZ vaak op enkelvoudige problematiek zoals angstklachten, paniekstoornissen of problemen rondom somberheid. De cognitieve gedragstherapie is hiervoor een zeer geschikte vorm van behandeling. 

Individuele EFT (Emotionally Focused Therapy) is ook mogelijk, evenals het Lichaamsgericht werken bij trauma

Partnerrelatie- en gezinstherapie

Bij een relatie-, gezins- of syteemtherapie zijn partners en/of gezinsleden samen in therapie. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een eclectische aanpak. Ik gebruik de relevante technieken waarbij ik zoveel mogelijk direct bespreek wat er op interactioneel gebied in de kamer gebeurt tussen de gezinsleden, de partners en/of tussen client en therapeut.

Forensische problematiek

Bent u op enige wijze in contact gekomen met forensische problematiek en zoekt u gerichte hulp hiervoor? Ik heb ruime ervaring opgebouwd in het werken met mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond maar ook met hun gezinnen of families.