Forensische problematiek

Bent u bekend met agressieve gedragingen of gevoelens of heeft u moeite met uw seksuele gevoelens of gedragingen? Dreigt u hiermee in aanraking te komen met Justitie? Of bent u hiermee in aanraking geweest en wilt u dit niet meer? is iemand uit uw familie of netwerk in aanraking gekomen met forensische problematiek (potentieel strafbaar gedrag) en zoekt u daarbij hulp? Of heeft u huiselijk geweld meegemaakt als dader of slachtoffer?

Door mijn jarenlange ervaringen in de forensische werkveld kan ik u vaak verder helpen. Is het niet direct met een behandeling in mijn praktijk, dan tenminste met advies over de vervolgstappen die u kunt zetten.

Als u hier vragen over heeft, neemt u dan contact op; 

Individuele therapie

Individuele therapie richt zich in de BGGZ vaak op enkelvoudige problematiek zoals angstklachten, paniekstoornissen of problemen rondom somberheid. De cognitieve gedragstherapie past hier uitstekend. 

Individuele EFT is ook mogelijk, evenals het Lichaamsgericht werken bij trauma

Partnerrelatie- en gezinstherapie

Bij een relatie-, gezinst- of ssyteemherapie zijn partners en/of gezinsleden samen in therapie. Mijn werkwijze kenmerkt door een eclectische aanpak; ik gebruik diverse tehnieken waarbij ik zoveel mogelijk direct bespreek wat er op relationeel gebied in de kamer gebeurt tussen de gezinsleden, de partners en/of tussen client en therapeut gebeurt.

Forensische problematiek

Bent u op enige wijze in contact gekomen met forensische problematiek en zoekt u gerichte hulp hiervoor? Ik heb ruime ervaring opgebouwd in het werken met mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond maar ook met hun gezinnen of families.